Behandelovereenkomst

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners.

Binnen de wet Wkkgz is vastgelegd dat Be-Yin een klachtenfunctionaris (Quasir) moet aanstellen en is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie (Zorggeschil).

Be-yin Praktijk voor Complementaire Natuurgeneeskunde, gevestigd aan Geverstraat 15 B 2341GA Oegstgeest, is gehouden aan de WGBO en de Wkkgz.

Contactgegevens:
be-yinpraktijk.nl
Geverstraat 15 B 2341GA Oegstgeest
06 51885259

Margreet van Duijn is de eindverantwoordelijke van Be-yin Praktijk voor Complementaire Natuurgeneeskunde. Zij is te bereiken via info@be-yin-praktijk.nl

Op deze website vindt u ook de Privacy verklaring en de Algemene Voorwaarden.