Klachtenregeling & Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie. Stichting Zorggeschil en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Meer informatie kunt u vinden op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.