De Behandeling

Bij een gezond mens zijn lichaam en geest in balans. Door allerlei invloeden kan deze balans verstoord raken, bijvoorbeeld door emoties, stress, slechte voeding, bacteriën,virussen, schimmels, parasieten, bijwerkingen van medicijnen, operatie`s, gebitshaarden etc. Een langdurige verstoring van dit evenwicht kan leiden tot klachten of ziekten. Er is dan sprake van onbalans in de energieniveau’s van de verschillende organen in het lichaam. Het ultra-moderne I-Health analyse- en therapiesysteem geeft door middel van metingen een concreet inzicht in fysieke-, energetische-, psychische- en emotionele facetten van de cliënt (zie I-Health). Aan de hand van deze gegevens wordt de analyse gemaakt en wordt een behandelplan samengesteld. Margreet van Duijn is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG, daarom vergoeden vele ziektekostenverzekeraars de behandeling. Voor een overzicht kunt u kijken bij www.vbag.nl onder zorgverzekeraars.

Welke klachten?

 • gewrichtsklachten
 • reumatische klachten
 • hormonale problemen
 • gewichts problemen
 • erfelijke belastingen
 • toxische belastingen
 • bacterieën
 • virussen
 • schimmels
 • chronisch en acute pijnklachten
 • littekens
 • doorbloedingsproblemen
 • huidproblemen
 • sportblessures
 • letsels
 • fibromyalgie
 • hoofdpijn
 • nek- en rugklachtenparasieten
 • vitalisering
 • depressies
 • stemmingsaandoeningen
 • burn-out
 • vermoeidsheidssyndromen
 • emotionele verwerkingsproblemen
 • onverwerkte trauma’s
 • adhd en add
 • pdd-nos
 • autisme

Kosten

De kosten voor een consult bedragen € 95,00 voor zowel het eerste consult als het vervolgconsult.

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie. Stichting Zorggeschil en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Meer informatie kunt u vinden op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.