Vitaliteit

Als VBAG complementair natuurgeneeskundig therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes. De diagnose- en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande prioriteitsvolgorde zijn doorlopen t.w.: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.

 

1. Energie
De basis van leven is energie. Wanneer een lichamelijke klacht optreedt, betekent dit dat zich op een bepaalde plaats een overmatige of te lage hoeveelheid energie bevindt. Dit uit zich in het lichaam in de vorm van spanning of pijn. Door de overmatige energie af te voeren en energie toe te voeren waar nodig, worden blokkades opgeheven en kan het lichaam beginnen met de herstelprocedure.

 

2. Prikkeloverdracht
Ons zenuwstelsel is een netwerk van draden waar signalen doorheen stromen, die zorgen voor aansturing van ons lichaam. Wanneer deze overdracht van signalen niet goed functioneert, ontstaan blokkades en kunnen sommige lichaamsfuncties niet meer uitgevoerd worden. Door I-Health analyse- en therapiesysteem kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam worden geprikkeld en aangezet.

 

3. Drainage
Tijdens een lichamelijke klacht ontstaat er op die plek een verminderde doorbloeding. Door deze stagnatie van de bloedsomloop bouwt het lichaam afvalstoffen op die de lichamelijke klacht verder kunnen verergeren. Door de afvalstoffen af te voeren, kan de doorbloeding weer op gang komen en worden de juiste bouwstoffen weer naar de cellen gebracht om de weefsels te herstellen.

 

4. Voeding
Voeding is de bouwstof voor het lichaam. Sommige voedingsstoffen worden niet door iedereen goed verdragen en hierdoor kan een lichamelijke klacht ontstaan. Door het voedingspatroon onder de loep te nemen en hier eventueel wijzigingen in aan te brengen door voedingsstoffen weg te laten en/of toe te voegen, kunnen resultaten bereikt worden die in het totale lichaam merkbaar zijn.
Dit geldt zowel voor voeding als voor vitamines en mineralen (voedingssupplementen).

 

5. Psyche
Aan het ontstaan van een lichamelijke klacht gaat een proces vooraf: een gedragspatroon dat (meestal onbewust) heeft geleid tot problemen. Het gedragspatroon bestaat uit drie componenten: een mentale overtuiging, een emotie en een fysieke reactie. Wanneer het gedragspatroon niet meer functioneel is, gaat het gedrag de persoon energie kosten en ontstaat na verloop van tijd een klacht (een filemelding, stagnatie). Door de gedragspatronen die onder de lichamelijke klacht liggen, helder te krijgen en deze te transformeren tot kracht, levert dit de persoon méér energie op in plaats van dat het energie kost. Hierdoor kan de balans in de gezondheid van de persoon herstellen en kunnen lichamelijke klachten in de toekomst worden voorkomen. De persoon zet dan ogenschijnlijk negatief gedrag om in krachtige vaardigheden voor de toekomst.